Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure en VVGB Gantel 37, Klazienaveen

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADKennisgeving besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure en VVGB Gantel 37, Klazienaveen

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het plan voorziet in de bouw en exploitatie van een biovergistingsinstallatie en warmtekrachtkoppelingsinstallatie op de locatie Gantel 37, Klazienaveen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie AE, nummer 801.Op 22 december 2022 heeft de gemeenteraad van Emmen een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven voor bovengenoemd plan. Burgemeester en wethouders hebben vervolgens een omgevingsvergunning verleend. De VVGB en de omgevingsvergunning, inclusief bijbehorende stukken, kunnen van 25 januari tot en met 7 maart 2023 worden ingezien: 1. digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De documenten kunnen worden gevonden via het digitale identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.Zaak15890-V702’.2. bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen, uitsluitend op afspraak.BeroepVan 25 januari tot en met 7 maart 2023 kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift stuurt u aan: de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen