Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. GEMEENTEBLADOntwerp-Omgevingsvergunning“Klazienaveen, vergister en WKK Gantel 37”

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerp-Omgevingsvergunning“Klazienaveen, vergister en WKK Gantel 37”

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor realiseren van een biovergistingsinstallatie en een houtgestookte WKK met bijbehorende bouwwerken op het adres Gantel 37 te Klazienaveen (tuinbouwgebied). De aanvraag is geregistreerd onder zaak-15890-2015 en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0114.Zaak15890-V501. De aanvraag betreft een revisievergunning voor de bouw en exploitatie van een milieu-inrichting die bestaat uit een vergistingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton per jaar en een houtgestookte WKK met een verwerkingscapaciteit van 16.000 ton per jaar. De aanvraag heeft betrekking op de onderdelen bouw, milieu en strijdigheid met het bestemmingsplan. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 17 juni 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het ontwerpbesluit inzien tijdens kantooruren bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (“Klazienaveen, vergister en WKK Gantel 37” met planid NL.IMRO.0114.Zaak15890-V501). Tegen het voornemen om medewerking te verlenen met een omgevingsvergunning kan een ieder gedurende een termijn van zes weken, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen onder vermelding van zienswijze zaak 15890-2015. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.gemeente.emmen.nl/zienswijze-indienen. Nadere informatie Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Emmen, 7 juni 2016 burgemeester en wethouders van Emmen,

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen