Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Klazienaveen, Schoorstraat 2 & 4, Stellingstraat ZZ 5’ en besluit hogere grenswaarde geluid

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan ‘Klazienaveen, Schoorstraat 2 & 4, Stellingstraat ZZ 5’ en besluit hogere grenswaarde geluid

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 25 april 2024 het bestemmingsplan ‘Klazienaveen, Schoorstraat 2 & 4, Stellingstraat ZZ 5’ met identificatienummer NL.IMRO.0114.2023022-B701 vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken van woensdag 8 mei 2024 tot en met 18 juni 2024 digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl en https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/. Indien het u niet lukt het bestemmingsplan online te bekijken, dan kunt u het digitale bestemmingsplan tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Dit plan voorziet in de omzetting van de maatschappelijke bestemming naar de bestemming wonen voor de Schoorstraat 4. Hiermee wordt het realiseren van drie vrijstaande levensloopbestendige woningen op het perceel aan de Schoorstraat 4 mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet dit plan voor de Schoorstraat 2 en Stellingstraat ZZ 5 in het omzetten van de sport- en maatschappelijke bestemmingen naar de bestemming wonen. Voorheen waren deze panden in gebruik voor een fysiotherapiepraktijk en tandartspraktijk. De panden worden nu alleen nog voor wonen gebruikt. Dit bestemmingsplan voorziet in een passende woonbestemming voor de Schoorstraat 2 en Stellingstraat ZZ 5.BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot en met 18 juni 2024 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 19 juni 2024. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.Besluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinderDe Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. De volgende woning(en) heeft te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder.1.Woning Schoorstraat 2 in Klazienaveen;2.Woning Stellingstraat ZZ 5 in Klazienaveen. In dit geval is industrielawaai de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woningen een hogere grenswaarde vast stellen. Daarom hebben wij het besluit Hogere Grenswaarde opgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.U kunt dit besluit Hogere Grenswaarde en bijbehorende stukken van 8 mei 2024 tot en met 18 juni 2024 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. (zaaknummer 180941-2023/ Z2023-024929)BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot en met 18 juni 2024 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde;2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarde;3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die zijn aangebracht in het besluit. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet besluit Hogere Grenswaarde is geldig vanaf 19 juni 2024. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen