Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Klazienaveen, Mosweg 2

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Mosweg in Klazienaveen, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Klazienaveen, Mosweg 2

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsplan ‘Klazienaveen, Mosweg 2’ met identificatienummer NL.IMRO.0114.2022006-W701 vastgesteld. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken bekijken van 4 november 2022 tot en met 15 december 2022 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit wijzigingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van 'Agrarisch – grondgebonden 1’ naar ‘Wonen - Voormalige Agrarische Bebouwing' voor het perceel aan de Mosweg 2. In het bestemmingsplan ‘Klazienaveen’ is namelijk een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming bij bedrijfsbeëindiging. Op het perceel aan de Mosweg 2 zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten reeds gestopt. BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot en met 15 december in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;2. Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan. Op 14 april 2021 heeft de Raad van State bepaald dat voorlopig een belanghebbende niet eerst meer een zienswijze behoeft te hebben ingediend om in beroep te kunnen gaan. Het beroep kan voorlopig eveneens betrekking op het gehele besluit. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl.InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 16 december 2022.Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel