Search
Close this search box.

Aanvraag omgevingsvergunning

  1. Bekendmakingen Klazienaveen
  2. Ontwerp-Omgevingsvergunning ‘Klazienaveen, hoek Brugstraat en Van Echtenskanaal’ en Ontwerp-Besluit hogere grenswaarde

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een omgevingsvergunning verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Ontwerp-Omgevingsvergunning ‘Klazienaveen, hoek Brugstraat en Van Echtenskanaal’ en Ontwerp-Besluit hogere grenswaarde

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Ontwerp-omgevingsvergunning Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u de ontwerp-omgevingsvergunning Klazienaveen, hoek Brugstraat en Van Echtenskanaal’ (identificatienummer NL.IMRO.0114.Zaak152462023-V501) met bijbehorende stukken digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien het u niet lukt de ontwerp-omgevingsvergunning te bekijken, dan kunt u de digitale ontwerp-omgevingsvergunning tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Deze omgevingsvergunning regelt dat op de hoek van de Brugstraat en het Van Echtenskanaal een pand met een kantoorruimte en tien appartementen gebouwd kan worden. Zienswijze Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar burgemeester en wethouders. Wilt u een mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 15246-2023. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde De Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. De appartementen hebben te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. In dit geval is wegverkeerslawaai de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woning(en) een hogere grenswaarde vast stellen. Daarom hebben wij het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden opgesteld. U kunt dit ontwerpbesluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. Zienswijze Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 15246-2023/ Z2023-024660. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen