Search
Close this search box.

Aanvraag bestemmingsplan

  1. Bekendmakingen Klazienaveen
  2. Ontwerpbestemmingsplan ‘Klazienaveen, Schoorstraat 2 & 4, Stellingstraat ZZ 5’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een bestemmingsplan verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Ontwerpbestemmingsplan ‘Klazienaveen, Schoorstraat 2 & 4, Stellingstraat ZZ 5’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u het ontwerpbestemmingsplan ‘Klazienaveen, Schoorstraat 2 & 4, Stellingstraat ZZ 5’ (identificatienummer NL.IMRO.0114.2023022-B501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit plan voorziet in de omzetting van de maatschappelijke bestemming naar de bestemming wonen voor de Schoorstraat 4. Hiermee wordt het realiseren van drie vrijstaande levensloopbestendige woningen op het perceel aan de Schoorstraat 4 mogelijk gemaakt. Daarnaast voorziet dit plan voor de Schoorstraat 2 en Stellingstraat ZZ 5 in het omzetten van de sport- en maatschappelijke bestemmingen naar de bestemming wonen. Voorheen waren deze panden in gebruik voor een fysiotherapiepraktijk en tandartspraktijk. De panden worden nu alleen nog voor wonen gebruikt. Dit bestemmingsplan voorziet in een passende woonbestemming voor de Schoorstraat 2 en Stellingstraat ZZ 5. Zienswijze Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u schriftelijk of digitaal uw zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze(n) kunt u sturen naar de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaaknummer 180941-2023. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde De Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. De volgende woningen hebben te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. 1.Woning Schoorstraat 2 in Klazienaveen; 2.Woning Stellingstraat ZZ 5 in Klazienaveen. In dit geval is industrielawaai de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woningen een hogere grenswaarde vast stellen. Daarom hebben wij het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden opgesteld. U kunt dit ontwerpbesluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. Zienswijze Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Burgemeester en wethouders, postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 180941-2023/ Z2023-024929. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen