Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. PROVINCIAAL BLADBesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor 2RG te Klazienaveen

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Drenthe op het adres Langestraat in Klazienaveen, met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADBesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor 2RG te Klazienaveen

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij op 17 april 2023 een omgevingsvergunning hebben verleend aan 2RG B.V., Langestraat 12 te Klazienaveen. De aanvraag betreft het ambtshalve wijzigen voor wat betreft de energievoorschriften van de verleende omgevingsvergunning van 2 november 2010.Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.TerinzageleggingU kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 18 april 2023:- bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.De bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.BeroepTegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden en degenen die een zienswijze hebben ingediend.Indien beroep is ingesteld tegen dit besluit, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Voor het instellen van beroep en/of een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.Tot slotVoor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst via telefoonnummer: 0800-9102.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen