Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. PROVINCIAAL BLADBesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor 2RG B.V. te Klazienaveen

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Drenthe op het adres Langestraat in Klazienaveen, met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADBesluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor een reguliere procedure voor 2RG B.V. te Klazienaveen

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op 1 juni 2023 een omgevingsvergunning hebben verleend aan 2RG B.V., gelegen aan Langestraat 12 te Klazienaveen. De aanvraag betreft het plaatsen van 3 warmteterugwininstallaties.Bezwaar en beroepBelanghebbenden kunnen vanaf 2 juni 2023 tot en met 13 juli 2023 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaar zie http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften/.TerinzageleggingU kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 2 juni 2023:- bij de gemeente Emmen: in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het centrum is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur;- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.De kennisgeving van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u de informatie ook vinden in het lokale huis-aan-huisblad en op de website van de provincie Drenthe.InlichtingenVoor nadere inlichtingen over de Wabo-procedure kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen