Search
Close this search box.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – Molenwijk WZ 1-7 (even + oneven) en Stellingstraat NZ 1-18 (even+ oneven) in Klazienaveen

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Drenthe op het adres in , met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit – Molenwijk WZ 1-7 (even + oneven) en Stellingstraat NZ 1-18 (even+ oneven) in Klazienaveen

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Omgevingswet, Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor:Sloop en nieuwbouw 25 woningen Klazienaveen, Molenwijk WZ 1-7 (even + oneven) en Stellingstraat NZ 1-18 (even+ oneven) in KlazienaveenU kunt het besluit en bijlage(n) digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken. Wilt u de overige bijbehorende stukken inzien, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55 of een e-mail sturen naar vth@drenthe.nl.Belanghebbenden kunnen tot en met zes weken na de dag van verzending van het besluit op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen