Search
Close this search box.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging vergunning ontgrondingen – Willem Albertsvaart NZ te Klazienaveen-Noord

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Natuur en milieu | Organisatie en beleid verleend in Drenthe op het adres in , met daarbij de volgende melding:

PROVINCIAAL BLADTerinzagelegging vergunning ontgrondingen – Willem Albertsvaart NZ te Klazienaveen-Noord

Er is door Drenthe hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van de Ontgrondingenwet een vergunning hebben verleend voor:het ontgronden van het terrein in de gemeente Emmen, kadastraal bekend Emmen, sectie AE, nummer 2115 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend als Willem Albertsvaart NZ te Klazienaveen-Noord.U kunt de vergunning en bijbehorende stukken gedurende zes weken vanaf publicatiedatum digitaal inzien. Klik op de link 'Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken. Eenieder kan tot en met zes weken vanaf publicatiedatum schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze indienen.Schriftelijk kunt u uw zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Via onze website kunt u digitaal een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/bezwaar-beroep/zienswijze-indienen. Als u binnen de gestelde termijn mondeling een zienswijze wilt indienen, dient u daarvoor tijdig een verzoek in te dienen bij vth@drenthe.nl of telefonisch contact op te nemen met ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer (0592) 36 55 55.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel