Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. STAATSCOURANTRectificatie Omgevingsvergunning uitgebreide procedure“Klazienaveen, rijwoningen Loperstraat”

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Emmen op het adres Loperstraat in Klazienaveen, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTRectificatie Omgevingsvergunning uitgebreide procedure“Klazienaveen, rijwoningen Loperstraat”

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen deelt mee dat een omgevingsvergunning is verleend voor het bouwen van 6 woningen (2 keer drie-onder-een kap) op het adres Loperstraat 9 t/m 19 (oneven) te Klazienaveen. De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en voorziet in het bouwen van 6 woningen. De aanvraag is geregistreerd onder Zaak 57611-2015. Vanwege technische redenen is het besluit met bijbehorende stukken niet eerder digitaal raadpleegbaar geweest. Het besluit met bijbehorende stukken liggen daarom nu vanaf vrijdag 18 maart 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het besluit inzien tijdens kantooruren bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het besluit met bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (“Klazienaveen, rijwoningen Loperstraat” met planid NL.IMRO.0114.Zaak57611-V701). Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Gedurende de ter inzage termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit. Ook kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen