Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag bouwvergunning

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. Toestemming voor het bouwen van een woning aan Scholtenskanaal OZ 35 te Klazienaveen-Noord

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een bouwvergunning verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Toestemming voor het bouwen van een woning aan Scholtenskanaal OZ 35 te Klazienaveen-Noord

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd): KLAZIENAVEEN-NOORD 27 maart 2024, Scholtenskanaal OZ 35, het bouwen van een woning (2024-0242) Bezwaar U kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaar. Inwerkingtreding en voorlopige voorziening Het besluit treedt een dag na haar bekendmaking in werking. Als u tegen een besluit bezwaar maakt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit mag worden uitgevoerd zolang het college van burgemeester en wethouders op basis van het advies van de onafhankelijke commissie niet anders heeft beslist. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak over uw bezwaar is, bij afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen