Search
Close this search box.

Aanvraag bouwvergunning

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. Toestemming voor het transformeren van de begane grond van een dagbestedingsruimte naar 11 appartementen en vaststelling hogere waarden wet geluidhinder aan Langestraat 159 te Klazienaveen

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een bouwvergunning verleend in Emmen op het adres Langestraat in Klazienaveen, met daarbij de volgende melding:

Toestemming voor het transformeren van de begane grond van een dagbestedingsruimte naar 11 appartementen en vaststelling hogere waarden wet geluidhinder aan Langestraat 159 te Klazienaveen

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunning verleend en overeenkomstig het overgangsrecht van de Omgevingswet een hogere grenswaarde volgens de Wet geluidhinder vastgesteld (de datum van bekendmaking is eerst genoemd): omgevingsvergunning KLAZIENAVEEN 6 mei 2024, Langestraat 159, het transformeren van de begane grond van een dagbestedingsruimte naar 11 appartementen (fase 1) (372120-2023) besluit vaststelling hogere grenswaarde 6 mei 2024, Langestraat 159, het transformeren van de begane grond van een dagbestedingsruimte naar 11 appartementen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een hogere grenswaarde ten gevolge van industrielawaai volgens artikel 59 e.v. en ten gevolge van wegverkeerslawaai volgens artikel 83 e.v. van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van bovengenoemde omgevingsvergunning. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is een hogere grenswaarde industrielawaai vastgesteld van max. 51 dB (A) en een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai van max. 50 dB. (372120-2023/Z2024-007018) Bezwaar omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarde U kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaar Inwerkingtreding en voorlopige voorziening omgevingsvergunning De hoofdregel is dat de vergunning in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Er is een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel, bijvoorbeeld de beschikkingen voor het slopen van een bouwwerk en het vellen van een houtopstand. Die treden pas in werking nadat de bezwaartermijn van zes weken is verlopen. Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit betreffende de omgevingsvergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank. Inwerkingtreding en voorlopige voorziening besluit hogere grenswaarde Het besluit treedt een dag na afloop van de bezwarentermijn in werking. Wilt u dat het gemeentelijke besluit betreffende de vaststelling van de hogere grenswaarde wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de Raad van State, Afdeling bestuurs­recht­spraak, Postbus 200­19, 2500 EA Den Haag. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen