Search
Close this search box.

Aanvraag bestemmingsplan

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. Vastgesteld bestemmingsplan ‘Klazienaveen, Valkruid 9’

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een bestemmingsplan verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Klazienaveen, Valkruid 9’

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 25 april 2024 het bestemmingsplan ‘Klazienaveen, Valkruid 9' (met identificatienummer NL.IMRO.0114.2023023-B701) vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken van woensdag 22 mei 2024 tot en met 26 juni 2024 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. en https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/   Het bestemmingsplan maakt een extra woning mogelijk binnen de bestaande bebouwing. Deze nieuwe woning zal zijn georiënteerd op Valkruid. Daarnaast zal er aan de voorzijde en zijkant van het perceel de bestemming Tuin komen te liggen, waarbij er aan de zijkant de aanduiding 'ontsluiting' zal worden weergegeven voor gebruik van inrit, wat te bereiken zal zijn vanaf het Van Echtenskanaal NZ.   Beroep Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot en met 26 juni 2024 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:   1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan; 2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan; 3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan.   Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl.   Inwerkingtreding Het bestemmingsplan is geldig vanaf 27 juni 2024. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen