Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Verkeer | Weg

  1. Bekendmakingen klazienaveen
  2. STAATSCOURANTGemeente Emmen: verkeersbesluit – aanleg fietspad Klazienaveen-Noord

Redactie KlazienaveenOnline.nl

De redactie van KlazienaveenOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Klazienaveen willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Klazienaveen.

Er is een Verkeer | Weg verleend in Emmen op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTGemeente Emmen: verkeersbesluit – aanleg fietspad Klazienaveen-Noord

Er is door Emmen hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

1. Het fietspad, welke is aangelegd vanaf de kruising Splitting/Verlengde Splitting/Dagpauwoog tot ca. 225 meter voor de kruising Scholtenskanaal oz/Karrepad/Willem Albertsvaart, aan te wijzen als verplicht fietspad door het plaatsen van diverse verkeersborden conform de bijgevoegde overzichtstekening Fietspad Klazienaveen Noord 2013/1/VB en detailtekeningen Fietspad Klazienaveen Noord 2013/001 t/m 010/VB. 2. De maximumsnelheid op de Verlengde Splitting (buiten de bebouwde kom) tot aan de bebouwde kom van Klazienaveen-Noord te verlagen van 80 km /h naar 60 km/h, conform de bijgevoegde tekening Verlengde Splitting 2013/1/VB Emmen, 29 mei 2013 Burgemeester en wethouders van Emmen, namens dezen, het hoofd van het team Voorbereiding, V.Fennis Ter inzage Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen gedurende een periode van zes weken na bekendmaking. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de verkeerskundige van dit project, mevr. E. Ravens via telefoonnummer 14 0591. Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur / team Voorbereiding, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. Via het formulier op www.emmen.nl/bezwaar kan ook digitaal een bezwaarschrift worden ingediend. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Bijlagen Overzichtstekening Fietspad Klazienaveen Noord 2013/1/VB Detailtekeningen Fietspad Klazienaveen Noord 2013/001 t/m 010/VB Tekening Verlengde Splitting 2013/1/VB

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Klazienaveen